Com cal ajustar  els PAGAMENTS  DE LES FAMILIES  que han rebut una subvenció

1.- Cal que el participant estigui inscrit a l' activitat en el moment que sol·licita  la subvenció , i, si s' escau aboni les  primeres quotes de l'activitat (matricula inclosa).

2.- Una vegada  es comunica  la resolució d'atorgament  de la subvencions per SMS a les families , les entitats disposareu a traves de la web  el llistat  de la relació de beneficiaris  amb l'import corresponent. Aleshores , cal calcula les noves quotes  dels beneficiaris, tenint  en compte  el cost anual de l'activitat, l'import subvencionat i les quotes abonades.

3.- Un cop abonat l' import  diferencial o bé ajustades les quotes , només restarà que l'Institut Barcelona Esport  faci els pagaments previstos:

                                                  1r Pagament  entre desembre i gener (75%)

                                                   2n Pagament  entre Juliol i setembre (25% restant), prèvia justificació  final de les famílies,                                                           i de les entitats.

CODIS DE LES SUBVENCIONS

INFANTILS                           2009-2008                 040159FBLIAC0002

ALEVINS                               2010-2011                 040159FBTIAC0004

BENJAMINS                          2012-2013                040159FBTIAC0003

PREBENJAMINS                   2014-2015                 040159FBTIAC0001