DATA DE  RENOVACIÓ_____/_____/20__                                                    FULL DE PREINSCRIPCIÓ

Pare/mare/tutor     D__________________________________________________________

Del  jugador_________________________________amb data naixement___/__/20____

Per la tramitació de la renovació s'haurà d'estar al corrent de les quotes de la ultima temporada

Vull renovar  amb  la  vostra  entitat per la temporada 2020-2021, desitja  formar part  de la categoria:

    INFANTIL  TOTAL temporada .670- €

           Pagament Fraccionat: PREINSCRIPCIO  120€ + (11 mensualitats de 50€).

           ALEVI-  BENJAMI:   TOTAL temporada .670- €

Pagament Fraccionat: PREINSCRIPCIÓ 120€ + (11 mensualitats de 50€).

Els jugadors federats  hauran d’ assumir  el cost de la llicència esportiva i la revisió mèdica.

 

CONSELL ESCOLAR: PREBENJAMI  TOTAL temporada 570.-€

Pagament Fraccionat: PRESINCRIPCIÓ  120€ + (10 mensualitats de 45€).

INCLÓS LA LLICÈNCIA ESPORTIVA

 

ESCOLA  DE  FUTBOL  TOTAL temporada  520.-€

Pagament Fraccionat: PRESINCRIPCIÓ  120€ + (10 mensualitats de 40€).

 

El full de preinscripció cal enviar-lo  a celescortsb@gmail.com abans del 30 de Maig

Para confirmar la inscripció el pagament es  farà del 1 al 15 de juliol.                                        A partir  del  16  de juliol les places s’obriran per els jugadors que vinguin de fora

 

 

SIGNATURA