Qui som


Coneix molt més sobre nosaltres

CLUB ESPORTIU DE FUTBOL LES CORTS BARCELONA

C.E. LES CORTS BARCELONA 

És més que un club, és una família. Ven a gaudir de tu passió.

Mitjançant la pràctica del futbol volem potenciar, l’amistat, millorar les relacions, respecte a la diversitat, compartir i respecte per les normes.

L'objectiu C.E. LES CORTS BARCELONA és la formació esportiva del nen/a a nivell cognitiu, motor, afectiu i social. Que des de que comencen a “LA ESCUELITA “fins que acaben la seva etapa, infantil , amb nosaltres puguin anar aprenent els valors associats aquest esport.

Amistat, responsabilitat, força de voluntat, solidaritat, creativitat, generositat, autocontrol emocional, iniciativa i altres valors que l'ajudin a créixer per les diferents etapes evolutives del nen/a. Ens agradaria que de manera gradual siguin capaços de millorar dia a dia i de competir amb dignitat esportiva sense tenir en compte els resultat. Amb el compromís individual amb el grup, la disciplina, l'esforç, l'orgull de pertànyer i representar a un club i el respecte als membres de l'equip. Pertanyen a un club els jugadors/es, els entrenadors/es, les famílies i la junta directiva formen el C.E.LES CORTS BARCELONA, un club de FUTBOL de formació al club conviuen, la sociabilitat de la pràctica esportiva i la competició. Prioritzant l'educació esportiva sobre el resultat de la competició.

OBJECTIUS


 • Mostrar coneixement dels esports col·lectius
 • Acceptar la possibilitat de canvis en el desenvolupament de les activitats
 • Descriure quines són les funcions bàsiques dels jugadors en l'aspecte tècnic.
 • Conèixer, identificar i realitzar exercicis per l'execució de les habilitats especifiques del futbol.
 • Utilitzar certes habilitats i destreses que impliques la coordinació ull peu en la pràctica de jocs cooperatius i d'oposició.
 • Resoldre eficaçment les situacions que es presenten en la pràctica dels jocs col·lectius de cooperació i oposició, coordianat - amb els companys per aconseguir les fites comunes-.
 • Valorar, acceptar i potenciar l'aportació que cada membre del grup pot fer en el desenvolupament del joc.
 • Situar-se estràtegicament en l'espai de joc, per facilitar accions coordinatives amb la resta del grup.

PROGRAMACIÓ

PRIMERA ETAPA de 4 fins a 6 anys


En aquesta primera etapa el més important serà el joc pel joc, tots contra tots, dins de la mateixa edat sempre que es puguin fer grups de màxim 12 jugadors, la manifestació neta del joc amb pilota sense reglaments. Les bases seran de 6x6, 4x4, 3x3 amb totes les variants formatives possibles: espais adequats, porteries petites, pilotes petites ... La proposta en aquesta etapa no és estrictament ni el joc, ni la competició que no ha de ser ni més complexa ni més ambiciosa que la del propi joc. Per tant hi haurà diferents alternatives que cada monitor treballarà dins el marc de programació proposada pel director tècnic.

 • La categoria de jugador correspon a Menuts- Iniciació
 • Aquests jugadors tindran competicions puntuals de futbol A-7

La competició serà per quinzenes o mensual, buscant entitats que vulguin participar en trobades puntuals dins de la comarca. No hi ha classificació ni punts pels partits jugats.

SEGONA ETAPA de 7 fins a 9 anys

Unificar els criteris de programació per a la formació esportiva bàsica dels nois i noies. Realitzar una anàlisi continuat de les dades i resultats de la iniciació del Pla per a millores de la iniciació esportiva. Instar a la continuïtat d'ofertes esportives per a les diferents edats, fins i tot un cop acabat el marge d'aplicació.

 • La categoria de jugador correspon a Promeses, AQUEST jugador Fara competicions de futbol F-7 al Consell Escolar.

PRIMERA ETAPA de 10 anys fins 11 anys ALEVINS

En aquesta categoria recollirem el rendiment de tots els aspectes que s' han treballat en accions individuals , que donara pas al joc col.lectiu. Treballerem la MA i MG en percetatge molt semblan , per que finalitzar el Futbol 7 i es molt importat que els nens i nenes que han estat treballan durant aquest anys vegint com el seu esforç ha donat els resultats esperats.

SEGONA ETAPA de 12 anys fins 13 anys INFANTILS 

En aquesta categoria recollirem el rendiment de tots els aspectes que s' han treballat en accions col·lectives. Treballerem les qualitats fisiques : Resisitencia, velocitat, força i coordinació.
Iniciarem les accions combinades en diferents aspectes del joc amb accions real amb opocisió.

TERCERA ETAPA de 14 anys fins 15 anys CADETS

En aquesta categoria recollirem el rendiment de tots els aspectes que s' han treballat en accions col·lectives. Treballerem les qualitats fisiques : Resisitencia, velocitat, força i coordinació.
Millorar les accions combinades en diferents aspectes del joc amb accions real amb opocisió.