Qui som


Coneix molt més sobre nosaltres

CLUB ESPORTIU DE FUTBOL LES CORTS BARCELONA

C.E. LES CORTS BARCELONA 

És més que un club, és una família. Ven a gaudir de tu passió.

Mitjançant la pràctica del futbol volem potenciar, l’amistat, millorar les relacions, respecte a la diversitat, compartir i respecte per les normes.

L'objectiu C.E. LES CORTS BARCELONA és la formació esportiva del nen/a a nivell cognitiu, motor, afectiu i social. Que des de que comencen a “LA ESCUELITA “fins que acaben la seva etapa, infantil , amb nosaltres puguin anar aprenent els valors associats aquest esport.

Amistat, responsabilitat, força de voluntat, solidaritat, creativitat, generositat, autocontrol emocional, iniciativa i altres valors que l'ajudin a créixer per les diferents etapes evolutives del nen/a. Ens agradaria que de manera gradual siguin capaços de millorar dia a dia i de competir amb dignitat esportiva sense tenir en compte els resultat. Amb el compromís individual amb el grup, la disciplina, l'esforç, l'orgull de pertànyer i representar a un club i el respecte als membres de l'equip. Pertanyen a un club els jugadors/es, els entrenadors/es, les famílies i la junta directiva formen el C.E.LES CORTS BARCELONA, un club de FUTBOL de formació al club conviuen, la sociabilitat de la pràctica esportiva i la competició. Prioritzant l'educació esportiva sobre el resultat de la competició.

Compromís de formar part del C.E.LES CORTS BARCELONA i per extensió a l'equip assignat requereix del jugador/a i la seva família que compleixi una sèrie de compromisos al llarg de la temporada. Abans de fitxar, haurà de valorar i meditar si l'horari d'entrenament és compatible amb altres activitats i si es podrà acudir als partits. El compromís és bàsic i de vital importància per al funcionament del grup.

El club proposa la col·laboració de les famílies dels jugadors/es per procurar la millor convivència esportiva i social. El fet de incomplir de forma reiterada l'ideari del club i de bones pràctiques esportives, per part del jugador/a, com de les famílies podrà ocasionar la desvinculació del jugador/a del club.

OBJECTIUS


 • Mostrar coneixement dels esports col·lectius
 • Acceptar la possibilitat de canvis en el desenvolupament de les activitats
 • Descriure quines són les funcions bàsiques dels jugadors en l'aspecte tècnic.
 • Conèixer, identificar i realitzar exercicis per l'execució de les habilitats especifiques del futbol.
 • Utilitzar certes habilitats i destreses que impliques la coordinació ull peu en la pràctica de jocs cooperatius i d'oposició.
 • Resoldre eficaçment les situacions que es presenten en la pràctica dels jocs col·lectius de cooperació i oposició, coordianat - amb els companys per aconseguir les fites comunes-.
 • Valorar, acceptar i potenciar l'aportació que cada membre del grup pot fer en el desenvolupament del joc.
 • Situar-se estràtegicament en l'espai de joc, per facilitar accions coordinatives amb la resta del grup.

PROGRAMACIÓ

PRIMERA ETAPA de 4 fins a 6 anys


En aquesta primera etapa el més important serà el joc pel joc, tots contra tots, dins de la mateixa edat sempre que es puguin fer grups de màxim 12 jugadors, la manifestació neta del joc amb pilota sense reglaments. Les bases seran de 6x6, 4x4, 3x3 amb totes les variants formatives possibles: espais adequats, porteries petites, pilotes petites ... La proposta en aquesta etapa no és estrictament ni el joc, ni la competició que no ha de ser ni més complexa ni més ambiciosa que la del propi joc. Per tant hi haurà diferents alternatives que cada monitor treballarà dins el marc de programació proposada pel director tècnic.

 • La categoria de jugador correspon a Menuts- Iniciació
 • Aquests jugadors tindran competicions puntuals de futbol A-7

La competició serà per quinzenes o mensual, buscant entitats que vulguin participar en trobades puntuals dins de la comarca. No hi ha classificació ni punts pels partits jugats.

SEGONA ETAPA de 7 fins a 9 anys

Unificar els criteris de programació per a la formació esportiva bàsica dels nois i noies. Realitzar una anàlisi continuat de les dades i resultats de la iniciació del Pla per a millores de la iniciació esportiva. Instar a la continuïtat d'ofertes esportives per a les diferents edats, fins i tot un cop acabat el marge d'aplicació.

 • La categoria de jugador correspon a Promeses, AQUEST jugador Fara competicions de futbol F-7 al Consell Escolar.

PRIMERA ETAPA de 10 fins a 12 anys

TECNIFICACIÓ

 • Programes de tècnica individual i col·lectiva.
 • Introducció a la tàctica (Coneixements bàsics).
 • Capacitats Coordinadores